Skip to main content

Ilmastointihuolto Helsinki

Ilmastointihuolto - ilmastoinnin täyttö - kylmäaineen täyttö

Kysytyimmät  työt autoilmastoinnin huolloille ja korjauksille:

  • Ilmastointihuolto 1234YF kylmäaineella
  • Ilmastointihuolto
  • Ilmastoinnin kompressorin korjaus / vaihto
  • Ilmastoinnin täyttö
  • Raitisilmansuodattimen vaihto
  • Ilmastoinnin desifiointi

Ilmastointilaitteen huolto kannattaa tehdä 2-3 vuoden välein.
Mikäli ilmastointilaite tarvitsee korjausta ... sekin onnistuu.

Yleisimmät korjauskohteet on ilmastointilaitteen kennon vaihto,
Ilmastointilaitteen kompressorin vaihto, ilmastoinnin paineputken vaihto.

Kylmäainemäärää ei voi määrittää mittaripaineita katsomalla, yleensä ainoa kelvollinen keino on käyttää kylmäaineet laitoksen ulkopuolella esimerkiksi huoltopullossa ja punnita se, oikea kylmäainemäärä lukee auton konehuoneessa valmistajan asentamassa tyyppikilvessä.

Auton ilmastointilaitteissa käytetään R134a tai uudemmissa autoissa 1234YF kylmäainetta. Heinäkuusta 2010 lähtien ilmastointilaitehuoltoa tekevän asentajan on erikseen osoitettava oleva pätevä työhönsä. Pätevyys ilmastointilaitehuoltoon osoitetaan pätevyyskokeella ja asentajasta tehdään ilmoitus Tukesin rekisteriin. Pätevyys on henkilökohtainen – ei yrityskohtainen.

Vuotavaa ilmastointilaitetta ei saa täyttää, vaan vuoto on aina ensin löydettävä ja korjattava, jonka jälkeen laitteisto voidaan täyttää kylmäaineella. Mikäli ilmastointi on tehoton tai ilmastointi ei toimi, on erittäin huonoa korjaustapaa, edesvastuutonta, pelkästään tyhjiöidä ja täyttää järjestelmä: auton ilmastointijärjestelmä toimi ehkä muutaman päivän, mutta mahdollinen vuoto jää havaitsematta! Vuotoja etsitään UV-valoon reagoivan väripanoksen avulla, mutta tulevaisuudessa menetelmä on kielletty, sillä täytössä ei saa päästä kylmäainetta ilmakehään. Ilmastointijärjestelmissä on kylmäainetta noin 700 – 800 g ja normaali hävikki kylmäainetta on noin 50–70 grammaa vuodessa – muussa tapauksessa on tutkittava mistä vuoto johtuu. Aina, mikäli ainetta joudutaan lisäämään yli 100 g on syytä epäillä järjestelmän vuotoa, ei normaalia hävikkiä.

Auton ilmastointilaitteessa on tyypillisesti kaksi huoltoliitintä. Toinen sijaitsee korkeapainepuolella lauhduttimen ja paisuntaventtiilin välissä ja toinen matalapainepuolella höyrystimen ja kompressorin välissä. Näissä liittimissä vaikuttavia paineita oikein tulkitsemalla voidaan helposti löytää esim. lauhdutinpuhaltimien toimimattomuus. Mikäli lauhdutinpuhallin ei toimi, lauhdutin ei pysty jäähdyttämään kylmäainekaasua nesteksi riittävän tehokkaasti ja ilmastointilaitteen jäähdytysteho laskee, sillä heikkotehoinen lauhdutus aiheuttaa järjestelmän korkeapainepuolen kovan paineennousun ja paisuntaventiilille menevän nesteen lämpötilanousun. Kunnossa olevassa ilmastointijärjestelmässä puhaltimet käynnistyvät noin +35*C asteen lauhtimislämpötilan kohdalla (R134a 7,8bar), lauhtumislämpötila ei voi olla alhaisempi kuin lauhdutinkennon läpi kulkeva ilma. Mikäli paine nousee yli 20 baariin, ylipainekytkin kytkee kompressorin pois käytöstä. Tällä estetään järjestelmän rikkoutuminen liian korkean paineen takia. Tärkeää onkin tarkkailla paineen vaihtelua ilmastointilaitteen koekäyttövaiheessa.

Lähde Wikipedia

 

Pyydä tarjous tai ota yhteyttä puhelimitse 010 3206 130